Vietcombank Nam Sài Gòn ký kết hợp đồng tín dụng và bảo lãnh dự án Midtown – The Peak