Theo chân những chủ nhân đầu tiên của dự án phú mỹ hưng Midtown – The Grande