Quyết định có hay không sở hữu một cơ hội không bao giờ lặp lại?